Михалково АД

Компанията планира въвеждането в експлоатация на нова бутилираща линия за тиха и газирана вода в ПЕТ бутилки. За постигането на цялостно подобряване на технологичния процес, новата линия ще има технически параметри, осигуряващи значително по-висок капацитет – с нея ще могат да се произвеждат до 12 000 бутилки/час – за разфасовките 0,5 л. и 8 000 бутилки/час – за бутилките от 1,5 л. Ще се постигне автоматизация на процеса на опаковането на бутилките в стекове и тяхното палетизиране.

Ще се подобри производствения процес чрез:

- увеличаване на скоростта на изплакване, пълнене и затваряне на бутилките - приблизително 2 пъти спрямо сегашната и постигане на оптимална прецизност при изпълнението на тези операции. Етикиращата секция на бутилиращата линия ще позволи достигането на производителност от 12 000 бутилки/час за 0,5 л при минимална дължина и височина на етикетите 155 мм и 40 мм и съответно максимална дължина – 380 мм и височина – 120 мм за 1.5 л, благодарение на вградената PLC система за управление, както и възможността за непрекъснат 24 часов режим на работа;

- съществено подобрение при опаковането на бутилките в стекове и тяхното палетизиране. Стек машината на новата линия ще бъде снабдена с детектор за автоматично регулиране на процеса по опаковане, както и детектор за „натрупване” на бутилки и „паднали бутилки”. Тази машина ще има вибриращо устройство за улеснено вмъкване на бутилките в лентите, както и възможност за регулиране скоростта на движение и амплитудата на бутилките;

Допълнително ще се постигне ресурсна ефективност и ефикасност на производствения процес.

1. Ще се намали количеството влагани основни суровини и материали, използвани в процеса на бутилиране на минералната вода. Основното преимущество на новата бутилираща линия се изразява във възможностите, които тя ще осигури за работа с по-леки бутилки и оттам намаляване на грамажа на ПЕТ преформите, от които се раздуват бутилките с 2 гр., в сравнение със сега използваните заготовки. Затварящата система на моноблока на новата бутилираща линия ще позволи влагането и на по-леки капачки с височина 1 см, за разлика от сега използваните капачки, които са с височина 2 см;

2. Ще се намали количеството отпадъци от производствения процес благодарение на оптимизираните технически параметри, които ще позволят повишаване на прецизността на процесите на пълнене, затваряне, етикиране и опаковане в стекове на готовата продукция, съответно намаляване на количеството на повредените ПЕТ бутилки, капачки и термофолио с минимум 11 %. Това ще намали количеството отпадъци и при крайните потребители;

3. Ще се редуцира потреблението на електроенергия с до 40 % - отделните компоненти на линията ще бъдат проектирани за работа при оптимално разходване на електроенергия. След внедряването на новата линия няма да се налага натоварване на старите бутилиращи съоръжения, както е в момента. Общата консумация на енергия за производствения процес ще намалее, което ще доведе до пряк положителен ефект върху околната среда, изразен в намаляване на отделяните емисии въглероден двуокис.

Templates by BIGtheme NET