Сдружение Национална Асоциация по Велосипедизъм - ВелоЛоби

Сдружение Национална Асоциация по Велосипедизъм - ВелоЛоби

В рамките на проекта ""До Работа с Колело"" ВелоЛоби разработи следната концепция за кампании, базирани на иновативни, високо технологични решения.

Участниците в кампаниите получават безплатен достъп до приложения за смартфон (I'Velo), чрез които получават следните предимства:
- запаметяване на маршрута и онлайн оптимизацията му на базата на обратната връзка от другите потребители - препоръчани маршрути и онлайн информация за текущия трафик.
- предложения за алтернативен устойчив транспорт, в случай на авариране.
- обратна връзка (push up notification) от бизнес партньорите по проекта, за получаване на стимулиращи рекламни подаръци за изминати определен брой километри.
- възможност за връзка с други участници (социализация) в кампанията и посещения на събития.
- онлайн информация и обучения.
- съвети за здравословно хранене и отговорна консумация, базирани на интензитета на каране на колело.


Общините получават следната информация от участниците в проекта:
- актуална информация за велосипедния трафик, нанесен на карта.
- информация от потребителите за евентуални проблеми по велоинфраструктурата и заявените желания за планиране и изграждане на нова.
- възможност за наблюдение на интензитета на велотрафика в пиковите часове, с цел предлагане на допълнителни стимули на участниците - например здравословна закуска на ключови места, осигуряваща допълнителна публичност и възможност включването на нови участници (дейност, съвместима с подхпдящи компании от сектор здравословна храна).
- ключови данни за дейности в посока промяна на мобилното поведение на придвижващите се.
- данни за планиране на мерки за успокояване на трафика и прилагане на ограничения на скоростта.


Данните от смартфон приложенията, както и други съпътсващи данни (от анкети) ще бъдат интегрирани в бъдещите ъпгрейди с цел популяризиране на приложението и увеличаване на въздействието на проекта.

В дългосрочен план, комбинацията от каране на колело и отчитането на множество данни от смартфон приложения и нагласи ще подпомогне ефикасността на кампаниите, целящи промяна на мобилното поведение."

Templates by BIGtheme NET