"СИТИ - ЕВРО ГРУП" ЕООД

"СИТИ - ЕВРО ГРУП" ЕООД

Строителството на нискоенергийна сграда от 4-5 категория не е недостижима задача и с един добре направен интегриран проект и компетентно изпълнение създава сграда, която освен отличен комфорт на обитаване, има качествено различни от обикновените сгради експлоатационни разходи и добавя стойност на инвестицията като цяло, тъй като логично я причислява в класа на модерните и конкурентни имоти. В България има такива сгради, те са малко на брой и по правило представляват големи центрове с офисни площи, чието проектиране и изпълнение е инспирирано от изискванията на европейски компании, които в повечето случаи са техни ползватели. Амбиция на "СИТИ - ЕВРО ГРУП" ЕООД е да предложим изпълнението на такока строителство, като енергопотреблението на сградата, определено като първична енергия, да отговаря на клас "А" по скалата на класовете на енергопотребление за съответния тип сграда.

Templates by BIGtheme NET