Асоциация на софтуерните инженери

Асоциация на софтуерните инженери

Мисията на Асоциация на софтуерните инженери е да популяризира и усъвършенства дейността на експертите в съответната област, а основната ни цел е продължаващото образование на софтуерните специалисти и усъвършенстването им не само в конкретиката на професионалната им специализация, но и в социалните им умения, работата в екип и т.н. Асоциацията знае, че добрата първоначална подготовка е изключително важна, но не по-малко важно за един добър професионалист е и обучението през целия живот.

Един от проектите, насочен към постигане на тази цел е менторската им програма. Програмата има за цел да направи връзката между младшите специалисти и експертите с голям професионален опит, които биха желали да го споделят.

Менторската програма е инициативата на АСИ, която провокира най-много интереса на софтуерните специалисти с по-малък опит, които имат нужда от съвет по отношение на професионално развитие, направление, роля в организацията, избор на технологичен стек, бизнес област на развитие и др.

По време на програмата младите професионалисти ще имат възможност да изберат свой ментор и да получават обратна връзка и насоки за тяхното професионално развитие, помощ при разрешаването на конкретен проблем, усвояването на нови технологии и съвети за работа в екип.

С тази програма АСИ иска да навакса липсата на приемственост в знанията и уменията на софтуерните инженери и проблемите за бизнеса, до които водят тези пропуски. Това споделяне на опит и работни ценности е главната причина да стартираме менторската инициатива – след като младшите специалисти вече са придобили техническата компетентност да имат възможност да влязат в детайлите на истинската професия.

Templates by BIGtheme NET