Xplora

Xplora

Едва 8 месеца след създаването на компанията Xplora в края на м. октомври 2016, компанията вече е сред водещите дигитални агенции в България. Концепцията на компанията е да интегрира стратегическите бизнес и маркетинг аспекти, с концепцията за дигиталните активи, през изграждането и развитието на тези активи, до правилното таргетиране на потребителите и постоянно подобрение чрез сигналите, които дигиталния маркетинг осигурява.

Концепцията за интегриране на всички елементи, които правят дигиталния маркетинг успешен (стратегия, концепция за активите, създаване и управление на активите, управление на таргетиран трафик, постоянна обратна връзка и подобрение), е била развита в услуга, която те наричат Фаза 0. До момента са реализирани за клиенти над 12 проекта за Фаза 0, като в момента клиентите или са в тази фаза, или вече са наградили на следващо ниво - с ясна информация за вземане на управленски решения, и за формулиране на ясен план за действие. Фазата е приложима както за компании с големи бюджети и много дигитални активи, така и за малки и средни компании, както и за стартъп компании.

Какво включва фаза 0 в дигиталния маркетинг и до какви резултати води в рамките на 2 до 3 месеца:

- клиентите разбират в конкретика какво правят потенциалните и текущите им клиенти онлайн
- как конкретно взаимодействат с дигиталните им активи - къде има множество взаимодействия, дали тези взаимодействия отговарят на макро целите на маркетинга на компанията. Къде потребителите не взаимодействат по планирания и по целения начин
- какво правят конкурентите им в дигиталното пространство, и дали това води до измеримо и смислено за тях дигитално поведение на потребителите
- кои предходни активации, кампании са довели до проследимо целево поведение на потребителите в дигиталната среда, с цел да се надградят тези активации и да се ангажират тези или сходни на тях потребители
- проведени са тестове за конкретни потребителски пътеки, без да се правят нови скъпи кампании или да се инвестира в нови функционалности на дигиталните активи
- тествано е с минимален бюджет и пълна преследимост кои подходи в кои канали работят за компанията. Формулирани са конкретни стойности за разходи и за коефиценти за достигане до нови потенициални клиенти, или за придвижване на потенциалните по-напред по фунията на продажби, или за развитие на лоялност в текущите клиенти

Templates by BIGtheme NET