Сдружение Национална Асоциация по Велосипедизъм - ВелоЛоби

ВелоЛоби

В рамките на проект Bike2work, Сдружението имаше заложени дейности, свързани с обучение на работодатели с цел да бъдат научени как да стимулират служитеките си да ходят на работа с колело. Темата е много комплексна и с дългосрочен ефект при условие, че бъде реализирана качествено, всеобхватно и с участието на повече институции.

Така се стигна до стартирането на инициативата AMATEUR - Active Mobility Alternative Training for Efficient Urban Reform.

Концепция: повишаване на осведомеността на служителите на компании, участващи в проекта ""До Работа с Колело"", чрез обучение на работното място, в сътрудничество и с други участници по плана за действие на националната стратегия ""Ученепрез целия живот"" с цел добиване на конкретни умения, водещи до здравословен начин на живот чрез активно придвижване от и до работното място.

Описание на идеята:

""Active Mobility"" или активна мобилност е термин, обхващащ дейностите по проекта ""До работа с колело"" но и много други сходни теми като пешеходното придвижване, активния и здравословен живот, съчетан с разумна и отговорна консумация.

""Alternative Training"" или алтеррнативно обучение е темата, която от сдружението искат да разработят съвместно с Министерството на Образованието във връзка с плана за действие по Стратегията за ""Учене през целия живот"" и да се приложи за повишаване на умения, придобити от неформално обучение на работното място (една от целите на стартегията). Конкретните области на обучение са: безопасно придвижване с колело в градска среда; обучение за вело-ескорт; обучение на тема връзката между велосипедизма, здравословното хранене и разумната и отговорна консумация на енергия, храни и вещи за бита.

За момента осъществяваме и планираме обучения в рамките на team-building събития, на които предоставяме гореописаните обучения.

""Efficient urban reform"" или ефикасна градска реформа е далечната цел, която преследваме, чрез постигането на целите от кампанията и проекта.
Богата държава е на тази, в която бедните притежават и ползват автомобил, а тази, в която богатите ползват градски транспорт (велосипеда е неделима част!). От ВелоЛобито се надяват, че усилията ще доведат до създаването на повече части от града, които отговарят на стандарта ""livable cities"" - а именно улиците да са безопасни както за деца, така и за възрастни. Това включва комплексни мерки за успокояване на трафика, кампании за повишаване на културата на придвижване и социалната отговорност на придвижващите се.

Осъществяването на горните идеи е възможно при реализиране на ефикасни обучителни дейности на всички обществени нива. По проекта ""До работа с Колело"" има ограничен ресурс за обхващане на определен брой социално отговорни компании. За останалите нива (училищно образование, повишаване капацитета на институциите и др.) и обхващане на по-голям брой компании Сдружението се нуждае от подкрепата на множество институции.

Templates by BIGtheme NET