Фондация "Програмирай успех"

"Академия „Програмирай успех“


Фондация "Програмирай успех"

Основната цел на Академия „Програмирай Успех“ е да въведе внимателно калибриран модел за динамично индивидуално профилиране на участниците в учебния процес, в комбинация с подходите на геймификацията, както и съвременно смесено обучение (в което ролята на класната стая е фокусира върху синтезиране на придобито знание и компетенции, а не върху тяхното преподаване).

Специфични цели:

- Изграждане на самочувствие и увереност в знанието и компетенциите на учениците в АПУ, както и увереност, че познават всички нови тенденции, хипотези и знание в конкретна сфера към която са се насочили.
- Изграждане на мотивация за учене и изграждане на интерес към знанията и уменията, а не само към възможностите са последваща реализация.
- Създаване на мрежа от работодатели, която да подпомага реализацията на пазара на труда на всички участници в Академията „Програмирай Успех“ (АПУ).
- Въвеждане на нов по-обективен алгоритъм за оценка на знание, умения и ценности, съобразен с използваната в момента шестобална система.

Целеви групи:

Група 1: Ученици от социално слаби семейства живеещи под прага на бедността.
Група 2: Самотни майки
Група 3: Деца от маргинализирани етнически групи с фокус върху ромското население.
Пилотният етап на проекта ще започне през месец септември, 2016 г. и ще завърши през май, 2017 г.

„Програмирай успех“ e корпоративна фондация базирана в България организация в обществена полза с фокус на работа в региона Централна и Източна Европа и Черно Море. Основната мисия на организацията е постигане на социално включване, чрез стимулиране на социални алтернативи, иновации и модерни технологии. Едни от основните донори на ФПУ са „Изи Асет Мениджмънт“ АД и „Мениджмънт Груп“ АД.

Templates by BIGtheme NET