"СИТИ - ЕВРО ГРУП" ЕООД

"СИТИ - ЕВРО ГРУП" ЕООД

Компанията е регистрирана през 2015 година и цели популяризацията и изпълнението на нискоенергийно строителство от монолитен тип. Според Директива 2010/31/ЕО, всички нови сгради трябва да отговарят на постигнат близък до нула енергиен статут, като за онези, заемани или притежавани от обществени органи, срокът е до 31 декември 2018 г., а за останалите нови сгради - до 2 години по-късно. Имаме опита от изпълнението на няколко такива сгради и бихме искали възложителите, подхождащи отговорно към екологичния отпечатък, който техният проект оставя върху природата, да ни припознаят като техните строители. Всички онези частни инвеститори, които искат да построят своя нов дом, офис или неголям производствен обект, според критериите на нискоенергийното потребление и осъзнават нуждата от интелигентни и полезни строителни решения, са техни желани клиенти. За да се случи тази идея, на първо място е необходимо тя да бъде обяснена и поднесена по един привлекателен и достоверен начин, и след това да започне самото строителство.

Templates by BIGtheme NET