Нестле България АД

Нестле България АД

Вече 22 години, като част от най-голямата компания за храни и напитки в света, Нестле България АД се налага като стартегически инвеститор, надежден работодател, доверен партньор и социално-отговорна компания, подкрепяща множество значими каузи, свързани с развитието на българското общество.

Нестле вярва, че за да бъде успешен един бизнес, той трябва да създава стойност, както за заинтересованите страни, така и за цялото общество. Компанията непрестанно работи в посока създаване на стойност за всеки - от фермерите, които доставят продукти, до служителите, потребителите и обществата, в които тя оперира. Дейностите на Нестле са съсредоточени върху 3 основни области – балансирано хранене и активен начин на живот, води и селско стопанство.

В областта на балансираното хранене и активния начин на живот, Нестле България АД ежегодно провежда редица инициативи. През 2015г. най-голямата от тях - ЖИВЕЙ АКТИВНО!, се проведе за десета поредна година в София, Варна и Бургас с участието на най-големите спортни звезди в България. Всяка година ЖИВЕЙ АКТИВНО! придобива все по-мащабни размери и все повече хора са привлечени от идеята да спортуват, да се движат и да изкарат един балансиран ден на открито. От началото на инициативата през 2006 до сега над 240 000 души са взели участие в кампанията.

Нестле е един от основателите на United Nations Global Compact CEO Water Mandate. Те се ангажират да работят със сериозен фокус към водата на всички пазари, в които компанията оперира и България е част от този ангажимент. Отношението към водата и връзката между производствените практики, употребата на вода и експлоатацията на водните ресурси засяга всеки бизнес, независимо от неговата специфика. В резултат на цялостна политика по опазване на околната среда и водите през последните 5 години Нестле успя да спести над 330 000 кубични метра вода и да намалим консумацията на вода в дейностите си с над 40%. Всеки час Нестле България спестява 7583 литра вода, доказателство за сериозния ангажимент на компанията към запазването на природата и нейните ресурси за бъдещите поколения.

Нестле България работи и със силен фокус върху отговорното използване на природните ресурси и опазване на околната среда. Водени от тази политика, компанията рециклира и оползотворява 100% от генерираните отпадъци и от 2014 г. насам не депонира санитарен отпадък на българските сметища.

Действайки като отговорен работодател, Нестле има силна корпоративна култура, която обединява повече от 333 000 души в повече от 100 държави. Като част от голямото семейство на компанията, Нестле България се отличава с високи изисквания към здравословни и безопасни условия на труд, с осигуряване на специални програми за професионално обучение и развитие и с работна среда, мотивираща откритата комуникация и инициативността на всеки служител. Общият брой на работните места в компанията надхвърля 1 500 души.

Нестле България традиционно доказва своята отдаденост към младите хора. В края на 2013г. компанията лансира „Nestlé needs YOUth“ („Нестле се нуждае от младите“) - първата цялостна инициатива за младежка заетост в Европа, която едновременно стимулира, укрепва и развива работоспособността на младите хора. В рамките на инициативата. Нестле България се ангажира да даде възможност на 330 младежи под 30 годишна възраст да започнат постоянна работа или стаж на различни нива и в различни отдели на компанията: от производство и администрация, до продажби, маркетинг, финанси, технологии, изследване и развитие в периода 2014-2016 г. Само през първата година от инициативата, от възможността за стаж и работа се възползваха 160 млади хора (64 стажанта и 96 млади хора постъпиха на работа по вакантни позиции), което е почти половината от поетия ангажимент от компанията за тригодишния период. Повече от половината стажанти, наети по инициативата за младежка заетост, продължиха стажа си в компанията и през 2015 г.

През 2014г. Нестле покани партньорите си в обединението „Алианс за младежта“ - първото паневропейско бизнес движение, което се ангажира да подобри възможностите за младите хора в предизвикателния пазар на труда. Над 200 компании обединиха усилия, за да създадат над 100 000 нови възможности за младите хора в Европа. Като активен участник в инициативата Нестле България се обеднява с още 30 компании - партньори с цел насърчаване и подпомагане на младежката заетост в страната, като за по-малко от 5 месеца над 1400 млади хора на възраст над 29 години са започнали работа или стаж в рамките на инициативата.

Основен приоритет на компанията остава разработването на нови продукти с най-добро качество и вкус. Инвестициите на компанията са насочени в нови производствени линии, модерни технологии, повишаване качеството на продуктите, обучение на екипите и избор на най-добрите суровини и доставчици. Целта винаги е насочена към грижата за потребителя и създаване на споделена стойност, отразена в мотото ни „Добра Храна, Добър Живот”.

Templates by BIGtheme NET